Romanza Manuskripvoorleggings

Romanza het ’n groep vasgestelde skrywers en oorweeg nie tans manuskripte of boekvoorstelle deur lede van die publiek nie.