Dr. Rudi Buys was die studentedekaan aan die Universiteit van die Vrystaat tydens prof. Jonathan Jansen se rektorskap. Rudi is ’n kenner op die gebied van versoening en het verskeie universiteite bygestaan om rassespanning te ontlont. Hy is tans die dekaan van lettere en wysbegeerte aan die Cornerstone Instituut in Kaapstad.

Rudi Buys

Dr. Rudi Buys was die studentedekaan aan die Universiteit van die Vrystaat tydens prof. Jonathan Jansen se rektorskap. Rudi is ’n kenner op die gebied van versoening en het verskeie universiteite bygestaan om rassespanning te ontlont. Hy is tans die dekaan van lettere en wysbegeerte aan die Cornerstone Instituut in Kaapstad.

Ons kan nie produkte wat ooreenstem met die keuse te vind.