Manuskripvoorleggings

LAPA Uitgewers aanvaar manuskripvoorleggings vir keuring en moontlike publikasie in die onderstaande afdelings. Kies asb. die gepaste afdeling vir die betrokke druknaam se vereistes en kontakbesonderhede: