• PRETORIA-TAK
  • KAAPSTAD-TAK

Straatadres

Bosmanstraat 380
Pretoria
0002
Suid-Afrika

GPS-koördinate

O28˚ 11' 9.7", S25˚ 45' 6.6"

Winkelure

08:00 – 16:00 (Maandae tot Vrydae)

Posadres

Posbus 123
Pretoria
0001

Kontak ons

(T) 012 401 0700
(F) 086 720 1583
(@) lapa@lapa.co.za


Straatadres

Datavoice House
Eenheid 2013
Elektronstraat 16
Tegnopark
Stellenbosch
7600

Posadres

Posbus 1209
Stellenbosch
7599

GPS-koördinate

S33˚ 57' 46.7", O18˚ 50' 21.9"

Kontak ons

(T) 021 880 1761
(T) 021 880 1743
(@) mnel@lapa.co.za


NAVRAE

*
*

OOR LAPA

LAPA is ’n akroniem vir Lees Afrikaans, Praat Afrikaans. 


Ons publiseer hoofsaaklik Afrikaanse boeke, maar gee sommige titels ook in Engels uit.


Bekostigbare boeke vir elke ouderdomsgroep en smaak is LAPA se doelwit.

 

Lees verder...

KONTAK ONS

WINKELURE:
 08:00 – 16:00 (Maandae tot Vrydae)

PRETORIA: 
Bosmanstraat 380, Pretoria
 012 401 0700
 086 720 1583
 lapa@lapa.co.za

 

Lees verder...

ATKV Logo