SOEK IN NUUS

Vakante pos: SENIOR UITGEWER: KINDER- EN JEUGBOEKE, LAPA UITGEWERS

Gepos op ...
Vakante pos: SENIOR UITGEWER: KINDER- EN JEUGBOEKE, LAPA UITGEWERS

ATKV-betrekkings

ATKV-LAPA (Pretoria)

SENIOR UITGEWER: KINDER- EN JEUGBOEKE, LAPA UITGEWERS

 

 

Die ATKV is ’n dinamiese en snelgroeiende Afrikaanse kultuurorganisasie en het ’n vakature vir ’n gekwalifiseerde en dinamiese persoon om as senior uitgewer van kinder- en jeugboeke by LAPA Uitgewers diens te verrig.

Die ATKV volg ’n gelyke-indiensnemingsbeleid.

 

Algemene vereistes:

Indien jy iemand is met ’n passie vir kinder- en jeugboeke, kennis van redaksionele prosesse of soortgelyke kennis het, oor algemene ervaring in die uitgewersbedryf beskik, goeie beplanning kan handhaaf, oor organisatoriese en skakelvaardighede beskik, goeie taalvermoë het, sterk rekenaarvaardig is en oor uitstekende interpersoonlike en kommunikasievaardighede beskik met ʼn bereidheid om buite kantoorure te werk, plus ʼn toepaslike kwalifikasie het, is die pos vir jou.

 

Die vernaamste verantwoordelikhede is:

  • Ontwikkeling, werwing en keuring van manuskripte en koproduksies vir die kinder-enjeugboekafdeling se publikasielys.

  • Hantering van die algehele produksieproses ten opsigte van kinder- en jeugboeke, insluitend die redigering en proeflees van manuskripte, begrotingsbeheer, uitgawebeheer, en skakeling met en koördinering van medewerkers, insluitend skrywers, samestellers, vertalers, keurders, taalversorgers, illustreerders, uitlegkunstenaars en drukkers.

  • Ontwikkeling en produksie van nuwe konsepte en die identifisering van leemtes en behoeftes in die mark deur terugvoering van verskeie bronne soos handelaars, uitgewers en die leserspubliek te ontleed, en navorsing te doen en inligting in te samel oor lees-, skryf-, genre-, en kooptendense in die plaaslike en internasionale markte.

  • Skakeling en kommunikasie met skrywers en koproduksievennote en die hantering van algemene navrae in verband met die kinder-en-jeugboekafdeling.

  • Identifisering en ontwikkeling van belowende skrywers.

  • Bemarking van kinder- en jeugboeke in samewerking met die bemarkingspan.

 

As jy voel jy wil vir so ʼn dinamiese organisasie werk, stuur jou volledige CV vir aandag aan: Sylvia De Wet by betrekkings@lapa.co.za voor of op 11 Junie 2018. Beskou die aansoek as onsuksesvol indien jy nie binne ses weke van LAPA gehoor het nie.

Gaan terug

OOR LAPA

LAPA is ’n akroniem vir Lees Afrikaans, Praat Afrikaans. 


Ons publiseer hoofsaaklik Afrikaanse boeke, maar gee sommige titels ook in Engels uit.


Bekostigbare boeke vir elke ouderdomsgroep en smaak is LAPA se doelwit.

 

Lees verder...

KONTAK ONS

WINKELURE:
 08:00 – 16:00 (Maandae tot Vrydae)

PRETORIA: 
Bosmanstraat 380, Pretoria
 012 401 0700
 086 720 1583
 lapa@lapa.co.za

 

Lees verder...

ATKV Logo